+37499544099

10:00-22:00
every day

0
picture

Contact

  Location

  Ք․ Երևան, Տիգրան Մեծի 6

  0001

  Ք․ Երևան, Լեո 38

  0002

  Ք․ Երևան, Մազմանյան 1

  0088

  Ք․ Երևան, Կոմիտաս 57

  0014

  Ք․ Ծովագյուղ, Սևանի Խճուղի 2

  1512

  "Shokekarsh" Administration

  CEO։ Yuri Aghabalyan

  Manager։ Merujan Hakobyan

  Manager։ Paruir Enoqyan